20.09.2012

TV/Time Value/Lukkertid

Denne uken lærte vi hva TV stod for. TV er en forkortelse på Time Value som på norsk betyr lukkertid. Lukkertiden er tiden mellom de to klikkene vi hører når vi tar et bilde. Jo lavere verdi TVen har jo kortere tid er det mellom de to klikkene, og vi ender opp med å fryse en bevegelse. Har vi lukkertiden helt opp til 2", som betyr 2 sek., vil vi kunne vise bevegelse. Det vil si at vi ikke ser et klart bilde men vi ser hvis objektet er på vei eller har bevegt seg fra.

Her er eksempler på TV/Lukkertid:

Lukkertid med høy verdi har lang tid mellom klikkene og da slippes det inn mye lys. Derfor er slike bilder lyse. Dette bilde har en lukkertid på 3 sek.

Fordi det er kort tid mellom klikkene, slippes det ikke inn så mye lys og derfor blir ofte bilder med lav lukkertid veldig mørke. Det trengs mye lys for at et slikt bilde skal bli bra. Dette bilde har en lukkertid på 1/4000 sek.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar